logo
Zoeken:

Inloggen:


Gegevens vergeten?

Parkeren

Botenwagens

Botenwagens kunnen langs de openbare weg, nabij de Beatrixloods geparkeerd worden. Hiervoor zal ruimte gereserveerd worden. Aanmelding vooraf omtrent het meebrengen van een botenwagen is zeer wenselijk. Dit kan via winterrace@ervbeatrix.nl
Voor de editie van 2023 geldt dat de Botenwagen van ESR Thêta (met Hertog en Viking boten) bij ESR Thêta staat. Alle andere botenwagens kunnen bij ERV Beatrix parkeren.

Het is ook mogelijk om botenwagens al op de zaterdag voorafgaand aan de wedstrijd te plaatsen in de nabijheid van de Beatrixloods. Mocht u met uw botenwagen op zaterdag willen arriveren, neemt u dan vooraf contact op met de wedstrijdleiding via: winterrace@ervbeatrix.nl. Houdt u er wel rekening mee dat de botenwagen langs de openbare weg staat en voor iedereen toegankelijk is. Laat dus zeker geen losse onderdelen op de wagen liggen, zoals riggers en bankjes. Deze kunnen in overleg in de Beatrixloods neergelegd worden. Er vindt 's nachts surveillance plaats door een beveiligingsbedrijf. Zij zullen op de hoogte worden gebracht van de aanwezige botenwagens.

Auto’s

ERV Beatrix is gelegen op industrieterrein 'De Kade'. In de omgeving van het verenigingsgebouw is voldoende parkeergelegenheid.

Fietsen

Fietsen kunnen voor de loods gestald worden. Er kan ook gebruik gemaakt worden van een afgesloten fietsenstalling. In het verenigingsgebouw mogen geen fietsen worden geplaatst.